Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Υποψήφιων Φοιτητών Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους από 22 Ιουλίου 2021 έως και 15 Σεπτεμβρίου 2021. Υποβολή Αίτησης

Ομιλία με θέμα «Πρακτικές Εκπαίδευσης Ανθρώπινων Πόρων» στο πλαίσιο του μαθήματος «Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων»

22 Δεκεμβρίου 2020

Στο πλαίσιο του μαθήματος «Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων», την Τρίτη 22-12-2020, έγινε παρουσίαση από τον προσκεκλημένο ομιλητή κ. Ανέστη Αναστασίου, με θέμα «Πρακτικές Εκπαίδευσης Ανθρώπινων Πόρων»