Μαθήματα Στην παρακάτω σελίδα μπορείτε να δείτε τη λίστα μαθημάτων που διδάσκονται στο Δ.Π.Μ.Σ. "Διοίκηση Επιχειρήσεων & Πληροφοριακά Συστήματα". Μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών

Επικοινωνία

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Τμήματος Πληροφορικής
Ημιόροφος κτιρίου Βιολογίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
541 24, Θεσσαλονίκη

Ώρες Γραμματείας

  • Καθημερινά 11:00-12:30
    (ημιόροφος κτιρίου Βιολογίας)
  • Χειμερινό εξάμηνο: Τετάρτη 16:00-17:00
    (ημιόροφος κτιρίου Βιολογίας)

email: deps_info [at] csd.auth.gr
(αντικαταστήστε το [at] με @)

Τηλ: 2310-998709, Fax: 2310-998419