Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Υποψήφιων Φοιτητών Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους έως και 15 Σεπτεμβρίου 2020. Υποβολή Αίτησης

Επικοινωνία

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Τμήματος Πληροφορικής
Ημιόροφος κτιρίου Βιολογίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
541 24, Θεσσαλονίκη

Ώρες Γραμματείας

  • Καθημερινά 11:00-12:30
    (ημιόροφος κτιρίου Βιολογίας)
  • Χειμερινό εξάμηνο: Τετάρτη 16:00-17:00
    (ημιόροφος κτιρίου Βιολογίας)

email: deps_info [at] csd.auth.gr
(αντικαταστήστε το [at] με @)

Τηλ: 2310-998709, Fax: 2310-998419