Μαθήματα Στην παρακάτω σελίδα μπορείτε να δείτε τη λίστα μαθημάτων που διδάσκονται στο Δ.Π.Μ.Σ. "Διοίκηση Επιχειρήσεων & Πληροφοριακά Συστήματα". Μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών

Έντυπα

Χρήσιμα έντυπα και φόρμες που απαιτούνται σε διάφορα στάδια εμπλοκής στο μεταπτυχιακό.