Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Υποψήφιων Φοιτητών Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους από 22 Ιουλίου 2021 έως και 15 Σεπτεμβρίου 2021. Υποβολή Αίτησης

Απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση μεταπτυχιακού τίτλου

(Εφόσον έχουν ολοκληρωθεί όλες οι υποχρεώσεις του προγράμματος Σπουδών και έχει κατατεθεί η βαθμολογία της πτυχιακής εργασίας στη Γραμματεία του Τμήματος).

  1. Συμπλήρωση και κατάθεση συνημμένων εντύπων και CD στην κεντρική βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου (σας χορηγείται μια βεβαίωση). Περισσότερες πληροφορίες για την κατάθεση της διπλωματικής στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης
  2. Κατάθεση για τα πιστοποιητικά που θα χρειαστείτε (13€ αντίγραφο μεταπτυχιακού, 6€ αναλυτική βαθμολογία, 32€ μεμβράνη), σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στον λογαριασμό 5272-041780-361 με IBAN GR87 0172 2720 0052 7204 1780 361, συμπληρώνοντας το Ονοματεπώνυμο, Όνομα πατρός, Τμήμα και αντικείμενο αιτήματος και προσκομίζετε το παραστατικό κατάθεσης στη Γραμματεία. *Η μεμβράνη εκδίδεται μόνο μία φορά
  3.  Κάνετε αίτηση για βεβαίωση μη εκκρεμοτήτων στη Βιβλιοθήκη (https://www.lib.auth.gr/el/no_obligations ) (Ιδιότητα: Μεταπτυχιακός Φοιτητής, Τμήμα: Πληροφορικής, Βιβλιοθήκη: Φυσικής & Πληροφορικής)
  4. Συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ολοκλήρωσης σπουδών (https://qa.auth.gr/student)

Καταθέτετε στην γραμματεία τις βεβαιώσεις από τις βιβλιοθήκες (2), τη βεβαίωση από την φοιτητική εστία  (σε περίπτωση που υπάρχει), το πάσο, την Υπεύθυνη Δήλωση για λογοκλοπή , την απόδειξη συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου και τις αποδείξεις από τα παράβολα και συμπληρώνετε την Αίτηση Χορήγησης Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών.