Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Υποψήφιων Φοιτητών Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους έως και 15 Σεπτεμβρίου 2020. Υποβολή Αίτησης

Ενημέρωση για συνεντεύξεις

Οι συνεντεύξεις για την εισαγωγή στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών για το ακαδ. έτος 2020-2021 θα διεξαχθούν την Τετάρτη 23-9-2020. Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να ελέγξουν το λογαριασμό του e-mail που έχουν δηλώσει και να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία για να επιβεβαίωσουν ότι ενημερώθηκαν.  …

Διάβασε Περισσότερα

Λειτουργία Γραμματείας Μεταπτυχιακού

Στο πλαίσιο της ανάγκης λήψης μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό διασποράς του COVID-19, ιδίως μετά την πρόσφατη έξαρση κρουσμάτων, παρακαλούμε να αποφεύγετε την προσέλευση στη Γραμματεία. Αιτήματα ή ερωτήματα τα οποία δύνανται να ικανοποιηθούν από απόσταση παρακαλούμε να διατυπώνονται μέσω τηλεφώνου ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και θα απαντώνται χωρίς ανάγκη […]…

Διάβασε Περισσότερα

Αιτήσεις απαλλαγής διδάκτρων

Το εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, ανέρχεται για μεν το ατομικό εισόδημα σε οκτώ χιλιάδες εκατόν ενενήντα πέντε ευρώ (8.195,00 €) (100% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος), για δε το οικογενειακό ισοδύναμο σε πέντε χιλιάδες επτακόσιες τριάντα έξι […]…

Διάβασε Περισσότερα

Επιλογή υποψηφίων ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής 2020-21 και Οδηγίες εγγραφής

Ανακοίνωση για την επιλογή υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ “Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα” για το ακαδ. έτος 2020-21. Οδηγίες εγγραφής για το ακαδ. έτος 2020-2021 Οι εγγραφές θα γίνουν από την Τετάρτη 15 Ιουλίου έως την  Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020. Οι εγγραφές μπορούν να γίνουν με κατάθεση των δικαιολογητικών στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ κατά […]…

Διάβασε Περισσότερα