Μαθήματα Στην παρακάτω σελίδα μπορείτε να δείτε τη λίστα μαθημάτων που διδάσκονται στο Δ.Π.Μ.Σ. "Διοίκηση Επιχειρήσεων & Πληροφοριακά Συστήματα". Μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών

Πρόγραμμα μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2019-2020 – Προσοχή αλλαγές

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2019-2020 Χάρτης για τις εγκαταστάσεις του Τμήματος Πληροφορικής στην Ανατολική Θεσσαλονική….

Διάβασε Περισσότερα

Δήλωση Μαθημάτων – Ανανέωση Εγγραφής για Β’ Εξάμηνο

Ενημερώνουμε ότι η καταβολή της πρώτης δόσης του Β’ εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί από 17-2-2020 έως 20-2-2020. Παρακαλείσθε να προβείτε σε κατάθεση εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος και να μας προσκομίσετε ή αποστείλετε μέσω e-mail την απόδειξη της πληρωμής. Οι δηλώσεις μαθημάτων γίνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://sis.auth.gr/ από 24-2-2020 έως 27-2-2020 Για να κάνετε […]…

Διάβασε Περισσότερα

Βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις

Στη καρτέλα «Έντυπα» υπάρχει η βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις του ΔΠΜΣ, για όσους τη χρειάζονται. Υπενθυμίζουμε ότι μετά την υπογραφή της από τον διδάσκοντα την ημέρα της εξέτασης, θα πρέπει πριν τις καταθέσετε (στον φορέα που θέλετε) να τις προσκομίσετε στη γραμματεία ώστε να σφραγιστούν….

Διάβασε Περισσότερα

Απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση μεταπτυχιακού τίτλου

(Εφόσον έχουν ολοκληρωθεί όλες οι υποχρεώσεις του προγράμματος Σπουδών και έχει κατατεθεί η βαθμολογία της πτυχιακής εργασίας στη Γραμματεία του Τμήματος). Συμπλήρωση και κατάθεση συνημμένων εντύπων και CD στην κεντρική βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου (σας χορηγείται μια βεβαίωση). Περισσότερες πληροφορίες για την κατάθεση της διπλωματικής στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης Κατάθεση για τα πιστοποιητικά που θα […]…

Διάβασε Περισσότερα