Μαθήματα Στην παρακάτω σελίδα μπορείτε να δείτε τη λίστα μαθημάτων που διδάσκονται στο Δ.Π.Μ.Σ. "Διοίκηση Επιχειρήσεων & Πληροφοριακά Συστήματα". Μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών

Φεβ 28

Ημερίδα καριέρας – Vodafone – Προσοχή στην ώρα

Αμφιθέατρο ΙΙ του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (Κ.Ε.Δ.Ε.Α.) του ΑΠΘ 10:00 - 18:00

Φεβ 22

Διάλεξη στις 16-1-2018

Αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 18:00

Δεκ 18

Διάλεξη στις 18/12/2017 στα πλαίσια του μαθήματος «Οργανωσιακή Θεωρία και Συμπεριφορά»

Αίθουσα Η3 (πρώην Γ) στον ημιόροφο του κτιρίου Βιολογίας