Μαθήματα Στην παρακάτω σελίδα μπορείτε να δείτε τη λίστα μαθημάτων που διδάσκονται στο Δ.Π.Μ.Σ. "Διοίκηση Επιχειρήσεων & Πληροφοριακά Συστήματα". Μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών

Σύνδεσμοι

το Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ…

Στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ…

Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο…

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι…