Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Υποψήφιων Φοιτητών Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους έως και 15 Σεπτεμβρίου 2020. Υποβολή Αίτησης

Σύνδεσμοι

το Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ…

Στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ…

Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο…

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι…