Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Υποψήφιων Φοιτητών Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους έως και 15 Ιουνίου 2020. Υποβολή Αίτησης

Δημοσίευση της διπλωματικής εργασίας του φοιτητή Τολούδη Δημήτριου

Η εργασία που προέκυψε στα πλαίσια της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας του φοιτητή του ΔΠΜΣ Τολούδη Δημήτριου, που επέβλεπε ο κ. Αγγελής Ελευθέριος, με τίτλο: «Associating the Severity of Vulnerabilities with their Description» και συγγραφείς Dimitrios Toloudis, Georgios Spanos and Lefteris Angelis δημοσιεύθηκε στο συνέδριο CAISE’16, στο workshop WISSE’16 που πραγματοποιήθηκε 13-17 Ιουνίου στη Λιουμπλιάνα….

Διάβασε Περισσότερα

Βράβευση της διπλωματικής της φοιτήτριας Βουτσά Μαρίας

Η εργασία που προέκυψε στα πλαίσια της εκπόνησης της διπλωματικής διατριβής της φοιτήτριας του ΔΠΜΣ Βουτσά Μαρίας, που επέβλεπε η κα. Μπουτσούκη Χριστίνα με τίτλο: «Gelotophilia, Katagelasticism and Character Identification as Moderators in the Relationship between Disparagement Humor and Attitudes toward the Ad and Brand», κατέλαβε τη δεύτερη θέση στο Διεθνή διαγωνισμό EDCOM THESIS COMPETITION…

Διάβασε Περισσότερα

Δημοσίευση της διπλωματικής του φοιτητή Μουστρούφα Ευάγγελου

Η εργασία που προέκυψε στα πλαίσια της εκπόνησης διπλωματικής διατριβής του φοιτητή του ΔΠΜΣ Μουστρούφα Ευάγγελου, που επέβλεψε ο κ. Αγγελής, με τίτλο «Competency Profiling for Software Engineers: Literature Review and a new Model» και συγγραφείς Evangelos Moustroufas, Ioannis Stamelos and Lefteris Angelis δημοσιεύθηκε στο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής 2015 (PCI2015) που πραγματοποιήθηκε 1-3 Οκτωβρίου στην […]…

Διάβασε Περισσότερα

Βράβευση κατά τη διάρκεια της εβδομάδας ευφυούς κινητικότητας

Η εφαρμογή συνοδήγησης Carmate η οποία αναπτύχθηκε από μεταπτυχιακούς φοιτητές (Β. Κολοφωτιάς – ΠΜΣ) και (Σ. Ιωαννίδου – ΔΠΜΣ) με επιβλέποντα τον κ. Ι. Σταμέλο βραβεύθηκε κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Ευφυούς Κινητικότητας Θεσσαλονίκης (22-26/9/2014) που στοχεύει στην ανάπτυξη – εφαρμογή «ευφυών» συστημάτων μεταφορών. Η Εβδομάδα Ευφυούς Κινητικότητας διοργανώθηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Ινστιτούτο Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), με […]…

Διάβασε Περισσότερα

Διάκριση διπλωματικής διατριβής στο πλαίσιο συνεδρίου

Η εργασία που προέκυψε στα πλαίσια της εκπόνησης διπλωματικής διατριβής της φοιτήτριας του ΔΠΜΣ Βάγιας Καρπενήση με τίτλο “Benchmarking Effort Estimation Models Using Archetypal Analysis” και συγγραφείς: Nikolaos Mittas, Vagia Karpenisi & Lefteris Angelis διακρίθηκε με το “Best Paper Award” στο “10th International Conference on Predictive Models in Software Engineering-PROMISE 2014” που έγινε στις 17 Σεπτεμβρίου 2014 στο […]…

Διάβασε Περισσότερα