Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Υποψήφιων Φοιτητών Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους από 22 Ιουλίου 2021 έως και 15 Σεπτεμβρίου 2021. Υποβολή Αίτησης

Ομιλία με θέμα «ΕRP και Σύγχρονα Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων. Τάσεις στην Ελληνική Αγορά», στα πλαίσια του μαθήματος «Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων»

12 Δεκεμβρίου 2020

Στα πλαίσια του μαθήματος «Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων», την Παρασκευή 12/12/2020, έγινε παρουσίαση από τον προσκεκλημένο ομιλητή κ. Δημήτριο Παπαγγέλου, στέλεχος της εταιρίας SingularLogic S.A. με θέμα «ΕRP και Σύγχρονα Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων. Τάσεις στην Ελληνική Αγορά». Ακολούθησαν ερωτήσεις από τους Φοιτητές και συζήτηση για το θέμα.