Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Υποψήφιων Φοιτητών Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους από 22 Ιουλίου 2021 έως και 15 Σεπτεμβρίου 2021. Υποβολή Αίτησης

Δημοσίευση από τη διπλωματική εργασία του απόφοιτου Γιώργου Θεοδωρίδη

Ο απόφοιτος του προγράμματος Γιώργος Θεοδωρίδης, στα πλαίσια της διπλωματικής του εργασίας με επιβλέποντα τον κ. Αθανάσιο Τσαδήρα, δημοσίευσε την εργασία «Using Machine Learning Methods to Predict Subscriber Churn of a Web-based Drug Information Platform» στα πρακτικά του συνεδρίου 17th International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations, 25 – 27 June, 2021