Μαθήματα Στην παρακάτω σελίδα μπορείτε να δείτε τη λίστα μαθημάτων που διδάσκονται στο Δ.Π.Μ.Σ. "Διοίκηση Επιχειρήσεων & Πληροφοριακά Συστήματα". Μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών

Οδηγίες για την εκπαιδευτική διαδικασία και τα μέτρα προστασίας

Οδηγίες για την εκπαιδευτική διαδικασία και τα μέτρα προστασίας από τις Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ