Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Υποψήφιων Φοιτητών Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους από 22 Ιουλίου 2021 έως και 15 Σεπτεμβρίου 2021. Υποβολή Αίτησης

Επιλογή υποψηφίων ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής 2021-22 και Οδηγίες εγγραφής

Ανακοίνωση για την επιλογή υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ “Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα” για το ακαδ. έτος 2021-22.

Οδηγίες εγγραφής για το ακαδ. έτος 2021-2022

  1. Οι εγγραφές θα γίνουν από τη Δευτέρα 5 Ιουλίου έως την  Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021. Οι εγγραφές μπορούν να γίνουν με αποστολή των όλων δικαιολογητικών ταχυδρομικώς (όχι με email).

Σε περίπτωση που κάποιος επιτυχών δεν επιθυμεί να εγγραφεί στο ΠΜΣ παρακαλούμε να ενημερώσει τη Γραμματεία εγγράφως με αποστολή  e-mail μη αποδοχής της ένταξης του.

  1. Οι επιτυχόντες οφείλουν να καταβάλλουν τα δίδακτρα για την Α’ δόση του Α’ εξαμήνου προκειμένου να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους (ακολουθήστε τους όρους εξόφλησης). Για την καταβολή του ποσού πρέπει να στείλετε με email το ΑΜΚΑ και το ονοματεπώνυμο σας προκειμένου να σας εκδώσουμε έναν μοναδικό ηλεκτρονικό κωδικό πληρωμής και οδηγίες ( Η καταβολή του ποσού θα πρέπει να γίνει πριν την αποστολή ή κατάθεση του φακέλου σας).
  2. Για την εγγραφή τους οι επιτυχόντες θα πρέπει καταθέσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά τα παρακάτω έγγραφα:

Α) Εγγραφή στο πρόγραμμα

α) μία φωτογραφία (με οπισθογραφημένο το ονοματεπώνυμο)

β) το έντυπο της αίτησης εγγραφής τους  και

γ)  το έντυπο της δήλωσης αποδοχής των όρων εξόφλησης των διδάκτρων

Όλα τα έντυπα θα πρέπει να είναι συμπληρωμένα σε όλα τους τα πεδία και υπογεγραμμένα από τους επιτυχόντες , καθώς και τον τόπο και τον αριθμό μητρώου αρρένων (μόνο οι άρρενες).

Β) Αίτηση υποψηφιότητας εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη (το pdf που σας έχει αποσταλεί από την πλατφόρμα των αιτήσεων), με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που έχετε αναρτήσει στην πλατφόρμα των αιτήσεων (πχ. Βιογραφικό, αντίγραφο πτυχίου, αναλυτική, φωτογραφία …..)

Η Γραμματεία βρίσκεται στο γραφείο 14, ημιόροφος κτιρίου Βιολογίας (Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών), Πανεπιστημιούπολη, ΑΠΘ  Τηλ:2310- 998709, e-mail: deps_info@csd.auth.gr.

Οδηγίες πρόσβασης μέσω Google Maps: https://goo.gl/maps/5X9L7WYPzAkHS58G8

Διεύθυνση αποστολής δικαιολογητικών (με ημερομηνία αποστολής από 5-7-2021 ως 21-7-2021):

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σχολή Θετικών Επιστημών

Τμήμα Πληροφορικής

Γραμματεία ΔΠΜΣ «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα»

Ημιόροφος κτιρίου Βιολογίας, γραφείο 14

Πανεπιστημιούπολη,54124 Θεσ/νίκη

  1. Οι φοιτητές θα πρέπει να κρατούν φωτοαντίγραφο από τις αποδείξεις πληρωμής τους για το ΠΜΣ σε δικό τους αρχείο, ώστε να την προσκομίσουν αν τους ζητηθεί σε περίπτωση που κάποια πληρωμή τους δεν εμφανίζεται στο σύστημα του ΕΛΚΕ.