Μαθήματα Στην παρακάτω σελίδα μπορείτε να δείτε τη λίστα μαθημάτων που διδάσκονται στο Δ.Π.Μ.Σ. "Διοίκηση Επιχειρήσεων & Πληροφοριακά Συστήματα". Μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών

Δήλωση διπλωματικής – Ανανέωση εγγραφής για φοιτητές Γ’ εξαμήνου

Η δήλωση διπλωματικής και η ανανέωση εγγραφής για του φοιτητές του Γ’ εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί από 11-10-2021 έως και 13-10-2021.

Οδηγίες για την ανανέωση εγγραφής:

1. Κατάθεση του ποσού των διδάκτρων που αφορά το εξάμηνο. Για την πληρωμή της δόσης σας θα εισέλθετε στο web banking της τράπεζας σας θα επιλέξετε από τις πληρωμές τον ΕΛΚΕ ΑΠΘ και θα εισάγετε στο πεδίο κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής τον κωδικό που σας έχει σταλεί. Δεν μπορεί να γίνει πληρωμή με μεταφορά ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

2. Αποστολή της δήλωσης διπλωματικής στη γραμματεία του ΔΠΜΣ

Παρακαλούμε οι καταθέσεις να πραγματοποιηθούν μόνο τις ημέρες που αναφέρει στην ανακοίνωση.

Στην περίπτωση που δεν έχετε λάβει τον κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής, επικοινωνήστε με τη γραμματεία.

Σας προτρέπουμε να κρατήσετε αντίγραφο της συναλλαγής σας για να μας το στείλετε εφόσον χρειαστεί.