Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Υποψήφιων Φοιτητών Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους από 22 Ιουλίου 2021 έως και 15 Σεπτεμβρίου 2021. Υποβολή Αίτησης

Παρουσίαση εργασίας σε συνέδριο της αποφοίτου Χατζηιωάννου Αναστασίας

Η απόφοιτος του μεταπτυχιακού Χατζηιωάννου Αναστασία στο πλαίσιο της διπλωματικής της εργασίας με επιβλέποντα τον Επικ. Καθηγητή Γκορέζη Παναγιώτη παρουσίασε την εργασία της «Εργασιακές Στάσεις και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης – Work attitudes and Social Media», η οποία αναδείχθηκε ως η δημοφιλέστερη ανάμεσα σε 55 επιστημονικές εργασίες, στο 17ο Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας που διεξήχθη στις 18 Μαΐου 2021.