Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Υποψήφιων Φοιτητών Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους έως και 15 Σεπτεμβρίου 2020. Υποβολή Αίτησης

Επιλογή υποψηφίων ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής 2020-21 και Οδηγίες εγγραφής

Ανακοίνωση για την επιλογή υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ “Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα” για το ακαδ. έτος 2020-21.

Οδηγίες εγγραφής για το ακαδ. έτος 2020-2021

  1. Οι εγγραφές θα γίνουν από την Τετάρτη 15 Ιουλίου έως την  Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020. Οι εγγραφές μπορούν να γίνουν με κατάθεση των δικαιολογητικών στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ κατά τις ώρες 11:00-12:30.

Σε περίπτωση που κάποιος επιτυχών δεν επιθυμεί να εγγραφεί στο ΠΜΣ παρακαλούμε να ενημερώσει τη Γραμματεία εγγράφως, είτε με αποστολή  e-mail, είτε άλλο έγγραφο, μη αποδοχής της ένταξης του.

  1. Οι επιτυχόντες οφείλουν να καταβάλλουν τα δίδακτρα για την Α’ δόση του Α’ εξαμήνου προκειμένου να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους (ακολουθήστε τους όρους εξόφλησης). Τα χρήματα καταβάλλονται μόνο μέσω της Τράπεζας Πειραιώς στον παρακάτω λογαριασμό 5202-092825-175 (IBAN GR12 0172 2020 0052 0209 2825 175). Για την αναγνώριση της κατάθεσης του ποσού είναι απολύτως απαραίτητη η αναγραφή του Ονοματεπώνυμου του φοιτητή στην αιτιολογία κατάθεσης και ο κωδικός έργου 97424 ή τον τίτλο του ΔΠΜΣ.
  2. Για την εγγραφή τους οι επιτυχόντες θα πρέπει καταθέσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά τα παρακάτω έγγραφα:

α) αντίγραφο της απόδειξης  της κατάθεσης της  Ά δόσης

β) αντίγραφο της ταυτότητάς τους

γ) μία φωτογραφία (με οπισθογραφημένο το ονοματεπώνυμο)

δ) το έντυπο της αίτησης εγγραφής τους  και

ε)  το έντυπο της δήλωσης αποδοχής των όρων εξόφλησης των διδάκτρων

Όλα τα έντυπα θα πρέπει να είναι συμπληρωμένα σε όλα τους τα πεδία και υπογεγραμμένα από τους επιτυχόντες (θα πρέπει να έχουν οπωσδήποτε συμπληρωμένα το Α.Φ.Μ. και τη Δ.Ο.Υ. στην οποία ανήκουν), καθώς και τον τόπο και τον αριθμό μητρώου αρρένων (μόνο οι άρρενες).

Η Γραμματεία βρίσκεται στο γραφείο 14, ημιόροφος κτιρίου Βιολογίας (Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών), Τηλ:2310- 998709, e-mail: deps_info@csd.auth.gr.

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες όταν προσέρχονται για την εγγραφή τους να έχουν ήδη συμπληρωμένα τα απαραίτητα έγγραφα. Μπορούν επίσης να αποσταλούν ταχυδρομικά με ημερομηνία αποστολής από 15-7-2020 ως 22-7-2020  στη διεύθυνση:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σχολή Θετικών Επιστημών

Τμήμα Πληροφορικής

Γραμματεία ΔΠΜΣ «Πληροφορική και Διοίκηση»

Ημιόροφος κτιρίου Βιολογίας, γραφείο 14

Πανεπιστημιούπολη,54124 Θεσ/νίκη

  1. Οι φοιτητές θα πρέπει να κρατούν φωτοαντίγραφο από τις αποδείξεις πληρωμής τους για το ΠΜΣ σε δικό τους αρχείο, ώστε να την προσκομίσουν αν τους ζητηθεί σε περίπτωση που κάποια πληρωμή τους δεν εμφανίζεται στο σύστημα του ΕΛΚΕ.