Μαθήματα Στην παρακάτω σελίδα μπορείτε να δείτε τη λίστα μαθημάτων που διδάσκονται στο Δ.Π.Μ.Σ. "Διοίκηση Επιχειρήσεων & Πληροφοριακά Συστήματα". Μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών

Διεξαγωγή μαθημάτων στις 29/11/2019 και 6/12/2019

Τα μαθήματα της Παρασκευής 29/11/2019 και 6/12/2019 θα διεξαχθούν στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στην Εθνικής Αντιστάσεως:

Μάθημα «Μεθοδολογία Έρευνας και Ανάλυση Δεδομένων» εργαστήριο ΕΑ3 θα πραγματοποιηθούν 2 τμήματα ως ακολούθως

  • Τα νούμερα κάτω από τις στήλη με τις ώρες είναι τα ΑΕΜ

Μάθημα «Νομικό Περιβάλλον για την προστασία της Πληροφορίας» 7:30 – 9:30 στην αίθουσα ΕΑ4