Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Υποψήφιων Φοιτητών Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους έως και 15 Σεπτεμβρίου 2020. Υποβολή Αίτησης

Διάλεξη στα πλαίσια του μαθήματος “Τεχνολογίες και Διαφήμιση στα κοινωνικά δίκτυα” στις 10-3-2020

Στο πλαίσιο του μαθήματος Τεχνολογίες και Διαφήμιση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης πραγματοποιήθηκε παρουσίαση απο την εταιρία AMD Telecom (Πάροχο υπηρεσιών Επικοινωνίας), την Τρίτη 10-3-2020.

(http://t.yesware.com/tt/dfbcd03728397d3beb3c905f5a6837cdc89c2402/a804d092544492fb43d0992fca8a2943/268612f69e8dbc51325dbed2661196e3/www.amdtelecom.net/).

Ο τίτλος της παρουσίασης είναι: Marketing & Communication in the year 2020 – How personalization can make the difference

Τα θέματα που θα συζητηθούν περιλαμβάνουν
What is & what isn’t personalization
What is audience segmentation
Why we need segmentation
What do we mean when we talk about omnichannel approach
Fundamentals
Customer behavior analysis
Segmentation & Microsegmentation
Automation & workflows
Chatbots, forms & Integrations (Data gathering – Data mining)
Channels in an Omnichannel Approach
Examples
Case studies
Examples of Campaigns