Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Υποψήφιων Φοιτητών Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους έως και 15 Σεπτεμβρίου 2020. Υποβολή Αίτησης

Βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις

Στη καρτέλα «Έντυπα» υπάρχει η βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις του ΔΠΜΣ, για όσους τη χρειάζονται.

Υπενθυμίζουμε ότι μετά την υπογραφή της από τον διδάσκοντα την ημέρα της εξέτασης, θα πρέπει πριν τις καταθέσετε (στον φορέα που θέλετε) να τις προσκομίσετε στη γραμματεία ώστε να σφραγιστούν.