Μαθήματα Στην παρακάτω σελίδα μπορείτε να δείτε τη λίστα μαθημάτων που διδάσκονται στο Δ.Π.Μ.Σ. "Διοίκηση Επιχειρήσεων & Πληροφοριακά Συστήματα". Μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών

Ανανέωση εγγραφής για Α’ εξάμηνο

Από τη γραμματεία του ΔΠΜΣ ανακοινώνεται ότι η ανανέωση εγγραφής για τους φοιτητές του Α’ εξαμήνου θα γίνεται στη γραμματεία του μεταπτυχιακού από 16-12-2019 έως 19-12-2019. Τα χρήματα καταβάλλονται μόνο μέσω της Τράπεζας Πειραιώς στον παρακάτω λογαριασμό 5202-092825-175 (IBAN GR12 0172 2020 0052 0209 2825 175). Για την αναγνώριση της κατάθεσης του ποσού είναι απολύτως απαραίτητη η αναγραφή του Ονοματεπώνυμου του φοιτητή στην αιτιολογία κατάθεσης και ο κωδικός έργου 97424 ή τον τίτλο του ΔΠΜΣ.