Μαθήματα Στην παρακάτω σελίδα μπορείτε να δείτε τη λίστα μαθημάτων που διδάσκονται στο Δ.Π.Μ.Σ. "Διοίκηση Επιχειρήσεων & Πληροφοριακά Συστήματα". Μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών

Διεξαγωγή μαθημάτων στις 19/11, 26/11, 3/12, και 10/12

Ενημερώνουμε ότι στις ημερομηνίες 19/11, 26/11, 3/12, και 10/12 τα μαθήματα θα διεξαχθούν ως εξής 4:30 – 7:00 Μάθημα «Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων», αίθουσα Η2 (ημιόροφος κτιρίου Βιολογίας) 7:00 – 9:30 Μάθημα «Διοίκηση Επιχειρήσεων», αίθουσα Η1 (ημιόροφος κτιρίου Βιολογίας) 7:00 – 9:30 Μάθημα «Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων», Αίθουσα Η3, (ημιόροφος κτιρίου Βιολογίας)…

Διάβασε Περισσότερα