Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Υποψήφιων Φοιτητών Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους έως και 15 Σεπτεμβρίου 2020. Υποβολή Αίτησης

Ανάθεση διπλωματικών 2020-2021

Ανάθεση διπλωματικών εργασιών για το ακαδ. έτος 2020-2021 στους φοιτητές. Παρακαλούνται οι φοιτητές να επικοινωνήσουν  με τους επιβλέποντες των εργασιών τους, να καθορίσουν το θέμα της διπλωματικής τους εργασίας και να αποσταλεί στη γραμματεία ώστε να καταχωρηθεί.